Jaunākie sludinājumi

Jaunākie labie darbi

Pievienojos ekonomistam, es arī ne tikai mājās kopā ar vīru un draugiem ieviesu atkritumu šķirošanu, bet arī darbā vismaz papīra šķirošanu un pašapzinīgi tagad ik pa laikam nesu pilno papīra somu uz pārstrādei paredzēto papīru konteineru.. Vēl Vispasaules zaļo darbu dienā ierosināju darbā pasākumu ar kolēģiem vismaz noskatīties kopīgi filmu, rādīju to pašu "Zeme - mūsu mājas" un nākamais pasākums droši vien būs ar "Age of stupid" pēc kāda laiciņa.lasit tālāk

Kalendārs

05.12.2016
Brīvprātīgo diena

 


Seko mums:

     

- Viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka, palīdzot otram, cilvēks palīdz sev.
Č.D.Vorners

Cilvēks, kas vairāk dod nekā ņem


Foto: linda yvonne, Flickr.com

 

“Viss pāriet- viss,
Bet nezūd it nekas.
Un labi darbi atmaksājas visi…”
Rainis.

Es dzīvoju Latgalē, pierobežas joslā, tur, kur sākas Eiropas Savienība - Šķaunes pagastā. Kā visā Latgalē, tā arī mūsu pagastā mazs darbavietu skaits, bet ļoti labi, ka vēl 49 izglītojamie un audzēkņi var apmeklēt Šķaunes pamatskolu netālu no savas dzīvesvietas. Apmēram 20% skolas bērnu aug ģimenēs, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 45% skolēnu dzīvo ģimenēs, kurās neviens no vecākiem nestrādā algoto darbu un 58% bērnu no 13 daudzbērnu ģimenēm, no kurām lielākā daļa ģimeņu ir pieskaitāmas pie maznodrošinātām ģimenēm. Bērni aug, mācās un attīstās. Katru gadu viņiem ir vajadzīgas jaunas mācību grāmatas, burtnīcas un skolas piederumi, kā arī apģērbs, apavi utt.
Ļoti labi, ka mūsu Dzimtenē ir tādi cilvēki, kuri palīdz Latgales skolēniem.

 

Es gribu pastāstīt par Ligitu Azovsku - Latgales skolu atbalsta fonda ”Veronika” valdes priekšsēdētāju, kā arī ilggadēju Latvijas Žurnālistu savienības vadītāju. Jau kopš 2006.gada viņa ar neizsīkstošu enerģiju darbojas, lai novada skolēniem būtu labi apstākļi mācībām. Viņa atbalsta, virza, iedvesmo un koordinē daudzus fonda pasākumus, piedalās to organizēšanā un norisē izkopj filantropijas tradīcijas, atbalsta Latgales novada skolas, uzlabo skolēnu sadzīves apstākļus, īsteno projektus izglītībā un sociālajā sfērā.

 

Ligitas kundze ir Latgales patriote, kura daudz dara Latgales skolēnu pilnveidē un attīstībā. Viņas personības starojums palīdz sasparoties Latvijas lauku skolēnu ģimenēm. Sistemātiski, katru mācību gadu, fonds atbalsta mūsu un citu skolēnu ģimenes Latgalē. Pateicoties Ligitas Azovskas pūlēm ar fonda starpniecību Šķaunes pamatskolas bērni no trūcīgām ģimenēm tika nodrošināti ar skolas brīvpusdienām (divus mēnešus), vairākiem bērniem palīdzēts uzsākt skolas gaitas, kā arī piešķirti līdzekļi mācību grāmatu un burtnīcu iegādei. Šogad Ligitas kundze apmeklēja mūsu skolu un pasniedza 11 skolēniem fonda atbalstu.

 


Es lepojos, ka satiku Cilvēku, kas vairāk dod nekā ņem. Paldies Jums par labiem darbiem!  

 

Apsveicu Ligitu Azovsku un Latgales skolu atbalsta fonda ”Veronika” visus piederīgos Ziemassvētkos un vēlu:

 

“Skaistākos ziedus, kas rasā mirdz,
Gaišākos vārdus no visas sirds:
Lai veselība, izturība, darba griba,
Lai prieka mirkļu spoža ziba!”

 

Skolas vecāku vārdā Zoja Andžāne.

Komentāri

Finansējums uzņēmumiem, 09.01.2017:
Finansējums uzņēmumiem no Cityfinances ļauj palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmējiem piesaistīt investoru un finansējumu turpmākai uzņēmuma izaugsmei. http://www.cityfinances.lv

Finansējums uzņēmumiem, 09.01.2017:
Finansējums uzņēmumiem no Cityfinances ļauj palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmējiem piesaistīt investoru un finansējumu turpmākai uzņēmuma izaugsmei. http://www.cityfinances.lv

Ireland, 21.12.2011:
I see, I suppsoe that would have to be the case.

Lawanda, 20.12.2011:
Haha, shouldn't you be crhaging for that kind of knowledge?!

Lawanda, 20.12.2011:
Haha, shouldn't you be crhaging for that kind of knowledge?!

Ar * atzīmēti lauciņi jāaizpilda obligāti

Vārds: *

E-pasts:
(netiks publicēts)

Komentārs:
(maksimums 2000 zīmes)

Drošības kods *
Nospiediet lai pievienotu drošības kodu
Ievadiet drošības kodu:
Pievienot komentāru

Sadarbības partneri